Truy cập nội dung luôn

Xã Tịnh Châu rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5

24/05/2021 08:00    259

Cùng với cả nước, ngày 23/5/2021, có 4800 cử tri của xã Tịnh Châu đã tham gia ngày hội toàn dân - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Vào ngày bầu cử, ngay từ sáng sớm, các điểm bầu cử đã hoàn tất các công việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị và đúng 6h30’ bắt đầu vào khai mạc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong đó có công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân cho nên ccuộc bầu cử thể hiện được sự dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, cử tri đã ý thức và nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; đồng thời tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử. Tổng kết ngày bầu cử, có 4800/4800 cử tri trên địa bàn xã tham gia bỏ phiếu tại 7 khu vực bỏ phiếu đúng quy định của pháp luật.

Công tác kiểm thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2

 

Ngày bầu cử diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên toàn quốc, địa phương đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, nhờ vậy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vẫn đảm bảo an toàn.

 

Nhìn chung, cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã Tịnh Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện được vai trò của hệ thống chính trị tại địa phương, được tổ chức đúng tinh thần chỉ đạo của cơ quan cấp trên, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định .

Văn phòng UBND xã

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3901

Tổng số lượt xem: 676912