Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc

14/10/2022 14:13    54

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Điều 70, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

UBND xã Tịnh Châu thông báo niêm yết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh với các thông tin sau:

1. Thông tin thửa đất: thửa số 547, tờ bản đồ số 7, diện tích 117,3 mét vuông, loại đất BHK, tại thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu

2. Địa điểm niêm yết:

- Trụ sở UBND xã Tịnh Châu

- Nhà văn hóa thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu

- Trang thông tin điện tử của xã

3. Thời gian niêm yết: 15 ngày, kể từ ngày 14/10/2022 đến ngày 29/10/2022

4. Mọi ý kiến phản ánh về nội dung nêu trên vui lòng gửi về UBND xã để được tiếp nhận, xem xét giải quyết.

UBND xã thông báo./.

Tài liệu đính kèm: 5. Đặng Thị Hạnh (thửa 547, tờ số 7).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1088

Tổng số lượt xem: 547875