Truy cập nội dung luôn

Phổ biến tài liệu tuyên truyền: "Một số quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự" và Hỏi - đáp một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng"

08/11/2022 15:26    76

Phổ biến tài liệu tuyên truyền "Một số quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự" và Hỏi - đáp một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng".

Phòng tư pháp - UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành tài liệu tuyên truyền "Một số quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự" và Hỏi - đáp một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng". UBND xã Tịnh Châu phổ biến đến Nhân dân trên địa bàn xã được biết.

Chi tiết xin xem tại tệp tin đính kèm./.

Tài liệu tuyên truyền: Một số quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự

 

 

 

Tài liệu tuyên truyền: Hỏi - đáp một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1023

Tổng số lượt xem: 547869