Truy cập nội dung luôn

Phổ biến tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật canh tác sắn"

30/08/2022 09:00    28

UBND xã Tịnh Châu phổ biến đến người dân về tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật canh tác sắn" (tài liệu ban hành kèm theo Công văn số 2927/SNNPTNT-TTBVTV ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chi tiết xin xem tại tệp đính kèm./.

Tài liệu đính kèm: Hướng dẫn kỹ thuật canh tác sắn.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2352

Tổng số lượt xem: 715204