Truy cập nội dung luôn

Phổ biến kiến thức về kỹ năng số cơ bản và an toàn thông tin

31/12/2022 00:00    60

UBND xã Tịnh Châu phổ biến đến toàn thể Nhân dân tài liệu kiến thức về kỹ năng số cơ bản và an toàn thông tin

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch tập huấn chuyển đổi số xã Tịnh Châu.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 987

Tổng số lượt xem: 547867