Truy cập nội dung luôn

Hội nghị triển khai và ra mắt các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tịnh Châu

02/12/2022 08:09    84

Ngày 28/11/2022 vừa qua, UBND xã đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai và ra mắt các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm có 4 mô hình: mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”; mô hình “Hộ an toàn – Thôn bình yên – Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng PV05 – Công an tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã các ban, ngành, đoàn thể cùng các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn.

Đồng chí Trần Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình xây dựng các mô hình của Công an xã, nghe triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện của UBND xã gồm các quyết định thành lập mô hình, quy chế hoạt động mô hình và kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phan Văn Thọ, Trưởng Công an xã báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình xây dựng các mô hình

UBND xã nhận định việc xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc là cần thiết, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả các mô hình nêu trên, yêu cầu việc triển khai thực hiện cần phải tích cực, khẩn trương, không phô trương hình thức, chú trọng chất lượng; cần ứng dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội trực tuyến trong công tác tuyên truyền, phổ biến.

 

Đồng chí Trương Quang Vũ, Phó Trưởng phòng PV05 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện các hộ dân tham gia Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

 

 

Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại đội 3, thôn Phú Bình

 

* Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các mô hình

1. Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”

- Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 18/11/2022 về việc triển khai xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” trên địa bàn xã Tịnh Châu.

- Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc thành lập mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” trên địa bàn xã Tịnh Châu.

- Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” trên địa bàn xã Tịnh Châu.

- Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” trên địa bàn xã Tịnh Châu.

2. Mô hình “Hộ an toàn – Thôn bình yên – Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/11/2022 về việc triển khai xây dựng mô hình “Hộ an toàn – Thôn bình yên – Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”

- Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc thành lập mô hình “Hộ an toàn – Thôn bình yên – Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”

- Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của mô hình “Hộ an toàn – Thôn bình yên – Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”

- Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình “Hộ an toàn – Thôn bình yên – Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”

3. Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Đội 2, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu

- Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 03/11/2022 về việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”

- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Đội 2, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu.

- Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về việc thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Đội 2, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu

4. Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại Đội 3, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu

- Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 03/11/2022 về việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”

- Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về việc thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Đội 3, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu

- Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Đội 2, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1054

Tổng số lượt xem: 547873