Truy cập nội dung luôn

Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định của dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi

23/03/2023 14:29    71

Thực hiện nội dung công văn số 1045/SNNPTNT ngày 23/3/2023 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Châu thông báo công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định của Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 629/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2023.

Thực hiện nội dung công văn số 1045/SNNPTNT ngày 23/3/2023 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Châu thông báo công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định của Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Địa điểm công khai: Trang thông tin điện tử của UBND xã Tịnh Châu.

4. Thời gian công khai: Từ ngày nhận được văn bản này (ngày 23/3/2023) đến khi kết thúc dự án (dự kiến tháng 6/2026).

5. Nội dung công khai: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Vui lòng xem tại tệp tin đính kèm.

UBND xã thông báo./.

Bộ phận Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Tài liệu đính kèm: ĐTM ADB9.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 942

Tổng số lượt xem: 547834