Truy cập nội dung luôn
Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

08:49 08/06/2022

UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 886/TB-UBND ngày 30/5/2022 về Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố

 

 

 
Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

15:38 20/03/2022

UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố 
Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

14:36 20/03/2022

Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tịnh Châu

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Tịnh Châu

09:25 13/08/2021

Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu kêu gọi toàn thể Nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện hành; mỗi người dân hãy tham gia giám sát, chủ động tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.