Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Châu

Địa điểm trụ sở: Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553842214 - Fax: -

Email: vttc-thanhpho@quanngai.gov.vn