Truy cập nội dung luôn

LỊCH LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU

 

(Công dân bấm chọn "Xem chi tiết tại đây")

 

 

- Lịch làm việc tuần 48 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 47 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 46 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 45 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 44 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 43 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 42 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 41 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch làm việc tuần 40 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)

 

Xem chi tiết tại đây