Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU

Thành Phố Quảng Ngãi, TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 942/QĐ-UBND V/v thành lập lớp mầm non độc lập tư thục Nụ cười trẻ thơ 31-10-2022
302 84/TB-UBND V/v niêm yết công khai đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 26-10-2022
303 1469/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-10-2022
304 83/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 26-10-2022
305 212/UBND V/v hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn xã Tịnh Châu 25-10-2022
306 1276/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2022
307 72/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 21-09-2022
308 73/TB-UBND Về việc đính chính văn bản (thông báo số 69/TB-UBND ngày 07/9/2022 của UBND xã Tịnh Châu) 21-09-2022
309 1214/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-09-2022
310 69/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 07-09-2022
311 68/TB-UBND Thông báo lịch trực cơ quan dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 29-08-2022
312 67/TB-UBND Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, tổng dọn vệ sinh và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 29-08-2022
313 66/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc 19-08-2022
314 1075/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 12-08-2022
315 1004/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-07-2022
316 61a/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 29-07-2022
317 11/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2022
318 59/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 06-07-2022
319 58/TB-UBND Thông báo về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" 06-07-2022
320 875/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-07-2022
321 53/TB-UBND Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tịnh Châu 22-06-2022
322 48/TB-UBND Thông báo về việc phòng, ngừa, ngăn chặn xảy ra cháy nổ trong mùa hanh khô trên địa bàn xã Tịnh Châu 15-06-2022
323 42/TB-UBND Thông báo về việc công bố kết quả bầu cử, trúng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 30-05-2022
324 873/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 18-05-2022
325 863/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 06-05-2022
326 383/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính thay thế, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-03-2022
327 319/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 15-03-2022
328 2246/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31-12-2021
329 86/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu năm 2022 31-12-2021
330 1878/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-11-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 236

Tổng số lượt xem: 715177