Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU

Thành Phố Quảng Ngãi, TỈNH QUẢNG NGÃI

Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định của dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi

Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định của dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi

14:29 23/03/2023

Thực hiện nội dung công văn số 1045/SNNPTNT ngày 23/3/2023 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Châu thông báo công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định của Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc

14:13 14/10/2022

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 
Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc

14:10 14/10/2022

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hạnh, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 
Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

08:54 30/09/2022

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Hưng, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

15:26 28/08/2022

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tân, thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 
Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

15:55 01/08/2022

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đại diện bà Trần Thị Thu Hà, thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu

Niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu

09:26 08/07/2022

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Thông báo số 06/7/2022 về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tịnh Châu

Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tịnh Châu

09:30 28/06/2022

UBND xã ban hành thông báo số 53/TB-UBND ngày 22/6/2022 về việc công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tịnh Châu

 

 

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Quảng Ngãi

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Quảng Ngãi

09:56 27/06/2022

Công khai Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Quảng Ngãi

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 4324

Tổng số lượt xem: 715185